Trailer
Giftcode
Tải game

[Tính Năng] Thần Khí

Thân chào quý bằng hữu,

Thần Khí là tính năng giúp người chơi có thể tăng sức mạnh lực chiến trong quá trình chơi.

♦ Tại giao chọn → Thần Khí để vào giao diện.

♦ Hệ thống Cầm Tinh được chia làm 2 loại: Long Môn Giáp và Thần Khí.

1. Long Môn Giáp:

♦ Tăng cấp:

♦ Tăng cấp kích hoạt vật phẩm sẽ nhận được nhiều thuộc tính giá trị cho trang bị.

♦ Người chơi có thể dùng Phù Bảo Hộ Long Thần hỗ trợ khi tăng cấp hoặc dung luyện, để tránh bị rớt cấp khi dung luyện hoặc tăng cấp thất bại.

♦ Có thể dùng trực tiếp KNB để mua Phù Bảo Hộ Long Thần, thời gian tối đa có thể dùng 2 tiếng.

♦ Cường hóa:

♦ Người chơi cường hóa tăng sức mạnh sẽ nhận được nhiều thuộc tính.

♦ Dùng Đá Long Vân - Sơ để cường hóa.

♦ Đá Long Vân Sơ có thể nhận thông qua các hoạt động: Tiệm hoặc Tầm Bảo.

♦ Dung luyện:

♦ Người chơi dùng Ô Kim để dung luyện vật phẩm, dung luyện càng cao thuộc tính sức mạnh càng mạnh.

♦ Người chơi có thể dung luyện 1 lần hoặc dung luyện nhanh.

♦ Có thể nhận Ô Kim thông qua các hoạt động: Tiệm hoặc Long Thần Địa.

2. Thần Khí:

♦ Thu thập Mảnh và ghép để nhận bộ phận Lục Khí Thần Châu.

♦ Tăng cấp Lục Khí Thần Châu cần tiêu 1 Lục Khí Thần Châu cùng loại.

♦ Thu thập Thần Khí và tăng cấp Thần Khí đạt mức sẽ nhận hiệu quả bộ.

♦ Kích hoạt Chức Tiên tương ứng được cấp bộ phận Thần Khí.

♦ Giám định:

♦ Giám Định Pháp Khí Không Biết Tên để nhận mảnh lục khí thần châu, thu thập số mảnh nhất định sẽ ghép được lục khí thần châu.

♦ Tăng cấp lục khí thần châu cần tiêu 1 lục khí thần châu cùng loại.

♦ Thu thập thần khí và tăng cấp thần khí đạt mốc sẽ nhận hiệu quả bộ.

♦ Mỗi nửa tiếng, tàng bảo địa sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đá bảo tàng, thu thập thành cộng sẽ nhận pháp khí không biết tên.

♦ Mỗi người mỗi ngày được thu thập miễn phí 15 lần.

♦ Từ Vip 5 được mua lượt thu thập.

♦ Tiến hành giám định pháp khí không biết tên tại lục khí thần châu, giám định có tỷ lệ nhận mảnh lục khí thần châu. 

♦ Pháo khí cũ giám định được hoặc Pháp khí - tinh... có thể bỏ vào lò luyện tại giao diện Luyện Pháp Lực để tiến hành luyện, tăng thuộc tính nhân vật.

♦ Tăng cấp Giám Định sẽ tăng tỷ lệ giám định thành công lục khí thần châu và pháp khí - tinh.

♦ Tăng cấp Giám Định cần tiêu ít KNB (không khóa), mỗi ngày được tiêu 5 lần.

♦ Dung luyện:

♦ Dung Luyện tại lò luyện pháp khí có thể dung luyện pháp lực tăng cấp dung luyện, tăng thuộc tính nhân vật.

♦ Pháp khí cũ dung luyện được 400, pháp khí thường được 800, pháp khí - tinh được 1500.

♦ Thuộc tính dung luyện không tính vào buff thuộc tính thêm của lục khí thần châu.

♦ Rèn:

♦ Người chơi Rèn thần khí sẽ nhận được nhiều lực chiến cho thần khí.

♦ Người chơi dùng Đá Luyện Thần để rèn. Có thể rèn 1 lần hoặc rèn nhanh.

♦ Đá Luyện Thần có thể nhận thông qua Tiệm hoặc Đổi Vinh Dự để nhận.

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ !

-------------------------------------------

NGHỊCH THIÊN VỚI TA - GAME PK GIẢI TRÍ ĐỈNH NHẤT 2020

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/nghichthien

Fanpage: https://www.facebook.com/nghichthienvoita

Group: https://www.facebook.com/groups/nghichthienvoita

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140