Trailer
Tải game

[Tính Năng] Truyền Thuyết

Thân chào quý bằng hữu,

Truyền Thuyết là tính năng giúp người chơi có thể tăng sức mạnh lực chiến trong quá trình chơi.

♦ Tại giao chọn → Truyền Thuyết để vào giao diện.

♦ Hệ thống truyền thuyết được chia làm 3 loại khác nhau: Thần Trang, Tiên Linh và Truyền Thuyết.

1. Thần Trang:

♦ Thần khí:

♦ Người chơi rèn và tăng bậc thần khí từ 3 loại nguyên liệu thần khí với số lượng nhất định.

♦ Sau khi rèn sẽ tăng thuộc tính cơ bản cố định và 1 thuộc tính đặc biệt có loại và chỉ số ngẫu nhiên.

♦ Tăng bậc thần khí có xác suất tăng thuộc tính cơ bản của thần khí, đến cấp nhất định sẽ được mở khóa tính năng Tẩy. 

♦ Tẩy:

♦ Kích hoạt vị trí tương ứng được tiến hành tẩy vị trí này tẩn cần dùng Đá tẩy.

♦ Đá tẩy có thể kiếm được thông qua sự kiện ingame.

♦ Mỗi lần tẩy sẽ tẩy và đổi thuộc tính mới cho Dòng thuộc tính đã mở khóa.

♦ Co thể khóa các dòng thuộc tính đã mở, dòng thuộc tính đã khóa không thể thay đổi thuộc tính gốc, nhưng mỗi khi khóa 1 dòng thuộc tính nguyên liệu dùng khi tẩy sẽ tăng theo.

2. Tiên Linh:

♦ Thuộc tính tiên linh:

♦ Tiên Linh được chia làm 4 loại: Lục, Lam, Tím và Cực (Cam) theo màu và độ hiếm, trong đó Tiên Linh Lục và Lam là Hạ, Tím là Trung, Cam là Cực.

♦ Chia theo kiểu Tiên Linh, tổng cộng có 8 loại: Càn, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài. Trong ô Pet cần có 2 - 6 Tiên Linh có thuộc tính bộ như nhau mới kích hoạt thuộc tính bộ.

♦ Tiên Linh có dòng thuộc tính bộ giống nhau, chỉ cần thu thập đủ số lượng cần sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.

♦ Thuộc tính bộ của mỗi tiên linh chỉ được kích hoạt 1 lần không thể tính lại.

♦ Tiên Linh - Hạ chỉ có thuộc tính 2 bộ.

♦ Tiên Linh - Trung chỉ có thuộc tính 2 bộ, 4 bộ.

♦ Tiên Linh - Cực chỉ có thuộc tính 2 bộ, 4 bộ và 6 bộ.

♦ Cường hóa tiên linh:

♦ Dùng nguyên liệu cường hóa để cường hóa vị trí.

♦ Nguyên liệu cường hóa nhận từ tách Tiên Linh.

♦ Lần lượt cường hóa các vị trí.

♦ Luyện tiên linh:

♦ Dùng nguyên liệu tinh luyện để tinh luyện vị trí, nguyên liệu tinh luyện nhận từ mua tại Shop, có tỷ lệ thấp nhận từ tách.

♦ Được tự chọn vị trí cần tinh luyện.

♦ Tinh luyện tăng % thuộc tính cơ bản của Tiên Linh khảm ở vị trí này, tương tự Đúc Thần, cách tăng hiếm

♦ Tăng bậc tiên linh:

♦ Chỉ có tiên linh - cực được tăng bậc.

♦ Tiên linh bậc 2, 3, 4 có thể nhận từ tăng bậc tiên linh bậc thấp.

♦ Chọn tiên linh cần tăng bậc, có thể xem trước tiên linh bậc cao trên giao diện, có thể tăng bậc sau khi trang bị đủ 2 tiên linh bậc thấp làm nguyên liệu.

♦ Tăng bậc sẽ tăng thuộc tính cơ bản, thuộc tính bộ tăng.

3. Truyền Thuyết:

♦ Trang bị:

♦ Trang bị truyền thuyết rớt từ Boss. Boss gồm có Cấm Địa Kế Thừa, Tâm Ma Kiếp và Yêu Linh Đàn.

♦ Long Văn và Ngọc Bội nhận từ Tầm Bảo.

♦ Mỗi trang bị truyền thuyết đều có thuộc tính bổ sung.

♦ Dòng thuộc tính trang bị truyền thuyết chuyển cho trang bị truyền thuyết cùng phẩm chất hoặc phẩm chất cao hơn.

♦ Trang bị truyền thuyết dư thừa có thể nhận Exp dung luyện thông qua dung luyện, Exp dung luyện có thể tăng cấp dung luyện nhận chiến lực.

♦ Ghép trang bị:

♦ Ghép trang bị: Mỗi bậc có thể dùng 1 - 5 trang bị cam truyền thuyết 3 sao cùng bậc ghép thành trang bị đỏ truyền thuyết 3 sao, đặt vào càng nhiều, tỷ lệ ghép thành công càng cao.

♦ Mỗi bậc có thể dùng 1 - 5 trang bị đỏ truyền thuyết 3 sao cùng bậc ghép thành trang bị đỏ truyền thuyết 5 sao, đặt vào càng nhiều, tỷ lệ ghép thành công càng cao.

♦ Thánh trang:

♦ Thánh trang trang bị truyền thuyết có thể thông qua nguyên liệu Thánh Trang và trang bị truyền thuyết cam tách nguyên liệu để rèn thánh trang bậc 1.

♦ Thánh trang cùng cấp có chiến lực cực mạnh.

♦ Dùng 2 thánh trang cùng vị trí cùng bậc và nguyên liệu thánh trang để ghép thánh trang bậc sau.

♦ Chỉ được ghép Thánh Trang trong Túi trang bị truyền thuyết.

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ !

-------------------------------------------------------

NGHỊCH THIÊN VỚI TA - GAME PK GIẢI TRÍ ĐỈNH NHẤT 2020

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/nghichthien

Fanpage: https://www.facebook.com/nghichthienvoita.vn

Group: https://www.facebook.com/groups/nghichthienvoita

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140