Trailer
Tải game

[Tính Năng] Kỵ

Thân chào quý bằng hữu,

Trên con đường chinh phục thiên hạ, không khỏi gặp phải những vấn đề nan giải, Tọa Kỵ ngoài việc tăng tốc độ di chuyển, mà còn giúp nhân vật tăng thêm tất cả các sức mạnh của nó theo tỷ lệ nhất định và hỗ trợ thêm các kỹ năng các kỹ năng mà nó học được.

Tuy nhiên, để có thể sở hữu được một Tọa Kỵ như ý thì phải xem quý bằng hữu hiểu về chúng như thế nào.

♦ Tại giao chọn → Ngoại hình → Kỵ để vào giao diện.

♦ Tăng bậc tọa kỵ:

♦ Tăng bậc Tọa Kỵ giúp người chơi nhận được nhiều thuộc tính tăng chiến lực.

♦ Người chơi dùng tăng bậc đan kỵ để tăng.

♦ Tăng bậc đan kỵ có thể nhận thông qua các hoạt động phụ bản đạo cụ, tiệm hoặc đổi bang. 

♦ Thuộc tính kỵ:

♦ Người chơi dùng đồng tăng cấp nhận được nhiều thuộc tính cho Kỵ.

♦ Trang bị tọa kỵ:

♦ Người chơi dùng Đá Luyện Thú Trảo để luyện.

♦ Đá Luyện Thú Trảo có thể dùng KNB Khóa để mua, có thể tại tiệm hoặc Vệ Thần Thành.

♦ Đúc kỵ binh:

♦ Người chơi dùng Đá Đúc Kỵ Binh để đúc.

♦ Đá Đúc Kỵ Binh có thể nhận thông qua các hoạt động phụ bản đạo cụ, tiệm hoặc đổi bang. 

♦ Phi thăng kỵ:

♦ Người chơi dùng Phi Thăng Đan Kỵ để tăng bậc.

♦ Tăng bậc càng cao nhận được thuộc tính tăng chiến lực càng mạnh.

♦ Phi Thăng Đan Kỵ có thể nhận thông qua các hoạt động phụ bản và tiệm.

♦ Kỵ giáp:

♦ Kỵ Giáp nhận từ diệt Hung Thú Cổ từ Lv65.

♦ Giáp cùng vị trí có thể tăng cấp nhiều lần tăng chiến lực.

♦ Kỵ đôi:

♦ Có 4 Kỵ Đôi, mỗi Kỵ được tăng lên bậc 10.

♦ Từ Kỵ Đôi thứ 2, Kỵ trước phải đạt bậc nhất định mới được kích hoạt và tăng bậc. Nếu Thần Thú Khoát Du đạt bậc 4 mới được tăng bậc Giao Long Phi Châu.

♦ Tăng bậc Kỵ lên bậc 4 sẽ được kích hoạt Hình Tượng tương ứng. Kích hoạt Hình Tượng sẽ được cưỡi Kỵ.

♦ Cưỡi Kỵ Đôi nếu đổi về Kỵ Đơn cần đến giao diện Đôi hủy Hình Tượng Kỵ Đôi.

♦ Cuỗi Kỵ Đôi có thể nhấp mời người khác tại giao diện chính.

♦ Người được mời trượt xuống sẽ thoát kỵ đôi.

♦ Kỵ Đôi không thể phi thăng.

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ !

-------------------------------------------------------

NGHỊCH THIÊN VỚI TA - GAME PK GIẢI TRÍ ĐỈNH NHẤT 2020

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/nghichthien

Fanpage: https://www.facebook.com/nghichthienvoita.vn

Group: https://www.facebook.com/groups/nghichthienvoita

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140