Trailer
Tải game

[Hướng Dẫn] Hệ Thống VIP

Đặc Quyền VIP trong Nghịch Thiên với nhiều ưu đãi hấp dẫn tăng số lượt vào các phó bản hay Boss, Buff riêng, tăng thêm EXP diệt quái, nhiệm vụ đặc quyền riêng và rất nhiều ưu đãi khác đang chờ quý bằng hữu khám phá.

♦ Tại giao diện màn hình nhìn góc trái hình nhân vật chọn → Vip để vào giao diện hệ thống.

Cấp VIP:

♦ Để kích hoạt đặc Quyền VIP, quý bằng hữu phải tiến hành mua gói VIP tại trang Nạp Thẻ. Quý bằng hữu có thể tham khảo hướng dẫn Nạp Thẻ Tại Đây Thẻ VIP Tại Đây

♦ Sau khi hoàn tất giao dịch trên, quý bằng hữu sẽ sở hữu ngay VIP, để tăng cấp VIP trong Nghịch Thiên. 

♦ Ngoài những ưu đãi của đặc quyền VIP, quý bằng hữu sẽ có thể mở các nhiệm vụ VIP nhận được vô số vật phẩm giá trị.

VIP Đặc Quyền
1 1. Được trải nghiệm Luyện Kinh Mạch nhanh. 
2. Mỗi ngày được mua Thể Lực 2 lần.
3. Bỏ thời gian CD Cầu Phúc ngay.
4. Mở hoàn thành nhanh nhiệm vụ Bang.
5. Mỗi ngày được Cầu Phúc 10 lần.
2 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 3 lần.
2. Được dùng tính năng tẩy Pháp Khí 10 lần.
3. Mỗi ngày có thể Cầu Nguyện 15 lần.
4. Có thể tiêu KNB để hoàn thành nhanh NV Ngày.
5. Có thể quét PB Vượt Ải, PB Vũ Khí và PB Đạo Cụ
6. Có toàn bộ đặc quyền VIP1
3 1. Được kích hoạt ngay Thanh Linh Phiến.
2. Có thể thức tỉnh Tiên Nữ Hoa Thường, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
3. Mỗi ngày mua Thể Lực 4 lần.
4. Mỗi ngày có thể mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí 9 lần
5. Mỗi ngày có thể Cầu Phúc 20 lần.
6. Có thể quét PB Phòng Cụ.
7. Có toàn bộ đặc quyền VIP2.
4 1. Miễn phí sử dụng Phi Hài vĩnh viễn.
2. Tăng thêm 30% EXP tăng cấp Thánh Địa.
3. Mỗi ngày mua Thể Lực 5 lần.
4. Mỗi ngày có thể mua 10 lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí
5. Có thể mua thêm Đồng Du 1 lần.
6. Mỗi ngày có thể Cầu Phúc 30 lần.
7. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu T.Bị Cầm Tinh 5 lần.
8. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu Phẩm Chất Cầm Tinh 1 lần.
9. Mỗi ngày được mua lượt PB Đạo Cụ 2 lần.
10. Mở Hỏi Đáp Nhanh.
11. Mỗi ngày được mua Tàng Bảo Địa 1 lần.
12. Có thể quét PB Cầm Tinh, Vô Song Điện và Ảnh U Cốc.
13. Có toàn bộ đặc quyền VIP3.
5 1. Được thức tỉnh Tiên Nữ Linh Hàn, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
2. Mỗi ngày mua Thể Lực 6 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ KHí 12 lần.
4. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu Phòng Cụ 2 lần.
5. Mỗi ngày được Cầu Phúc 50 lần.
6. Mỗi ngày được mua lượt khiêu chiến Ảo Vực Đội 1 lần.
7. Có toàn bộ đặc quyền VIP4.
6 1. Được kích hoạt U Tẩm Phiến ngay.
2. Được thức tỉnh Tiên Nữ Duyệt Nhi, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
3. Mỗi ngày mua Thể Lực 7 lần.
4. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí 14 lần.
5. Mỗi ngày được Cầu Phúc 70 lần.
6. Có toàn bộ đặc quyền VIP5.
7 1. Có thể kích hoạt U Tẩm Phiến.
2. Được mua Thể Lực 8 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí 15 lần.
4. Mỗi ngày được Cầu Phúc 100 lần.
5. Được mua thêm Đồng Du 2 lần.
6. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu Phẩm Chất Cầm Tinh 2 lần.
7. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Phòng Cụ 3 lần.
8. Có toàn bộ đặc quyền VIP6.
8 1. Được kích hoạt Tiên Nữ Long Quỳ, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
2. Mỗi ngày mua Thể Lực 9 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ KHí 16 lần.
4. Mỗi ngày được Cầu Phúc 150 lần.
5. Mỗi ngày được mua lượt PB Đạo Cụ 3 lần.
6. Mỗi ngày được mua Tàng Bảo Địa 2 lần.
7. Có toàn bộ đặc quyền VIP7.
9 1. Được kích hoạt Sí Minh Phiến ngay.
2. Được thức tỉnh Tiên Nữ Mộng Ly, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
3. Mỗi ngày mua Thể Lực 10 lần.
4. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí 17 lần.
5. Mỗi ngày được Cầu Phúc 200 lần.
6. Có toàn bộ đặc quyền VIP8.
10 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 11 lần.
2. Mỗi ngày được mua lượt PB Nguyên Liệu Vũ Khí 19 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Đạo Cụ 4 lần.
4. Mỗi ngày được Cầu Phúc 300 lần.
5. Được mua thêm Đồng Du 3 lần.
6. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu T.Bị Cầm Tinh 10 lần.
7. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu Phẩm Chất Cầm Tinh 3 lần.
8. Mỗi ngày được mua lượt khiêu chiến Ảo Vực Đội 2 lần.
7. Có toàn bộ đặc quyền VIP9.
11 1. Được thức tỉnh Tiên Nữ Chỉ Diên, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
2. Mỗi ngày mua Thể Lực 12 lần.
3. Có toàn bộ đặc quyền VIP10.
12 1. Được thức tỉnh Tiển Nữ Như Tẩm, nhận cường hóa kỹ năng thức tỉnh.
2. Mỗi ngày mua Thể Lực 13 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Đạo Cụ 4 lần.
4. Mỗi ngày được mua Tàng Bảo Địa 3 lần.
5. Có toàn bộ đặc quyền VIP11.
13 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 14 lần.
2. Mỗi ngày được mua lượt PB N.Liệu Phẩm Chất Cầm Tinh 4 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt PB Đạo Cụ 5 lần.
4. Có toàn bộ đặc quyền VIP12.
14 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 15 lần.
2. Có toàn bộ đặc quyền VIP13.
15 1. Có thể nhận danh hiệu giới hạn Duy Ngã Độc Tôn, toàn bộ thuộc tính vĩnh viễn tăng 1%.
2. Mỗi ngày mua Thể Lực 16 lần.
3. Mỗi ngày được mua lượt khiêu chiến Ảo Vực Đội 3 lần.
4. Có toàn bộ đặc quyền VIP14.
16 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 17 lần.
2. Mua Vĩnh Hằng Lộ 2 lần.
3. Mỗi ngày được mua Tàng Bảo Địa 4 lần.
4. Có toàn bộ đặc quyền VIP15.
17 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 18 lần.
2. Làm mới miễn phí Khe Thời Không 3 lần.
3. Có toàn bộ đặc quyền VIP16.
18 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 19 lần.
2. Mỗi ngày uống rượu nhận thêm 25 Thể Lực.
3. Có toàn bộ đặc quyền VIP17.
19 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 20 lần.
2. Số lượt hạn mua Đổi Thánh Vật 6 lần.
3. Có toàn bộ đặc quyền VIP18.
20 1. Mỗi ngày mua Thể Lực 21 lần.
2. Có toàn bộ đặc quyền VIP19.

 

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ !

-------------------------------------------------------

NGHỊCH THIÊN VỚI TA - GAME PK GIẢI TRÍ ĐỈNH NHẤT 2020

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/nghichthien

Fanpage: https://www.facebook.com/nghichthienvoita.vn

Group: https://www.facebook.com/groups/nghichthienvoita

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140